მოხმარების პირობები

1. ინტელექტუალური საკუთრება.

სერვისი, საიტი და ყველა ინფორმაცია და/ან კონტენტი, რომელსაც ხედავთ, გესმით ან სხვაგვარად განიცდით საიტზე („შინაარსი“) დაცულია ჩინეთისა და საერთაშორისო საავტორო უფლებების, სავაჭრო ნიშნის და სხვა კანონებით და ეკუთვნის semiconductor-USA. com ან მისი მშობელი, პარტნიორები, შვილობილი კომპანიები, კონტრიბუტორები ან მესამე მხარეები.semiconductor-usa.com გაძლევს პერსონალურ, არატრანსფერულ, არაექსკლუზიურ ლიცენზიას საიტის, სერვისისა და შინაარსის გამოსაყენებლად, ბეჭდვის, ჩამოტვირთვისა და ნაწილების შესანახად. კონტენტი, რომელსაც თქვენ აირჩევთ, იმ პირობით, რომ: (1) იყენებთ კონტენტის ამ ასლებს მხოლოდ თქვენი შიდა ბიზნეს მიზნებისთვის ან თქვენი პირადი, არაკომერციული გამოყენებისთვის; (2) არ დააკოპიროთ ან არ გამოაქვეყნოთ კონტენტი ქსელის კომპიუტერზე და არ გადასცეთ, გაავრცელოთ ან გადასცეთ კონტენტი რომელიმე მედიაში; (3) არ შეცვალოთ ან შეცვალოთ შინაარსი რაიმე ფორმით, ან წაშალოთ ან შეცვალოთ საავტორო უფლებების ან სავაჭრო ნიშნის შესახებ შეტყობინება. არანაირი უფლება, სათაური ან ინტერესი ჩამოტვირთულ კონტენტზე ან მასალაზე არ გადაგეცემათ ამ ლიცენზიის შედეგად. semiconductor-usa.com იტოვებს სრულ სათაურს და სრულ ინტელექტუალურ უფლებებს ნებისმიერ შინაარსზე, რომელსაც ჩამოტვირთავთ საიტიდან, ექვემდებარება ამ შეზღუდული ლიცენზიას, რომ გამოიყენოთ კონტენტი, როგორც ეს მითითებულია აქ. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ნიშანი ან ლოგო, რომელიც გამოჩნდება მთელ საიტზე, სასაქონლო ნიშნის მფლობელის წერილობითი თანხმობის გარეშე, გარდა მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებული შემთხვევებისა. თქვენ არ შეგიძლიათ ასახოთ, გაფხეხოთ ან ჩარჩოში ჩასვათ საწყისი გვერდი ან ამ საიტის სხვა გვერდები ნებისმიერ სხვა ვებსაიტზე ან ვებ გვერდზე. თქვენ არ შეგიძლიათ დააკავშიროთ "ღრმა ბმულები" საიტთან, ანუ შექმნათ ბმულები ამ საიტზე, რომლებიც გვერდის ავლით მთავარ გვერდს ან საიტის სხვა ნაწილებს წერილობითი ნებართვის გარეშე.


2. გარანტიების უარყოფა.

semiconductor-usa.com არ იძლევა გამოხატულ, ნაგულისხმევ გარანტიებს ან წარმოდგენებს რომელიმე პროდუქტთან, ან საიტთან, სერვისთან ან შინაარსთან დაკავშირებით. semiconductor-usa.com პირდაპირ უარყოფს ყველა სახის გარანტიას, გამოხატულ, ნაგულისხმევს, ნორმატიულ ან სხვაგვარად, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ნაგულისხმევი გარანტიებით ვაჭრობის, კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობის, სათაურის და პროდუქტებთან მიმართებაში დარღვევის გარეშე. საიტი, სერვისი და content.semiconductor-usa.com არ იძლევა იმის გარანტიას, თუ რა ფუნქციები იქნება საიტის ან სერვისის მიერ შესრულებული უწყვეტი, დროული, უსაფრთხო ან უშეცდომო, ან რომ იქნება დეფექტები საიტზე ან სერვისში. corrected.semiconductor-usa.com არ იძლევა გარანტიას კონტენტის სიზუსტის ან სისრულის შესახებ, ან რომ შესწორდება შიგთავსში არსებული შეცდომები. საიტი, სერვისი და კონტენტი მოწოდებულია „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“.

semiconductor-usa.com-ზე ვიზიტორთა IP მისამართები პერიოდულად განიხილება და ანალიზდება მხოლოდ ჩვენი ვებ-გვერდის მონიტორინგისა და ეფექტიანი გაუმჯობესების მიზნით, და ისინი არ იქნება გაზიარებული semiconductor-usa.com-ის გარეთ.

ვებსაიტზე ვიზიტის დროს შეიძლება მოგთხოვოთ საკონტაქტო ინფორმაცია (ელ.ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ფაქსის ნომერი და მისამართები მიწოდებისთვის/ბილინგისთვის). ეს ინფორმაცია გროვდება ნებაყოფლობით საფუძველზე - და მხოლოდ თქვენი თანხმობით.

 

3. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა.

Semiconductor-usa.com არავითარ შემთხვევაში არ იქნება პასუხისმგებელი მყიდველის ან მესამე მხარის წინაშე რაიმე არაპირდაპირი, შემთხვევითი, სპეციალური, თანმიმდევრული, სადამსჯელო ან სამაგალითო ზარალზე (მათ შორის შეზღუდვის გარეშე დაკარგული მოგება, დაკარგული დანაზოგი ან ბიზნეს შესაძლებლობების დაკარგვა) გარეთ ან დაკავშირებულია (i) რომელიმე პროდუქტთან ან სერვისთან, რომელიც უზრუნველყოფს ან მიეწოდება semiconductor-usa.com-ს, ან მისი გამოყენების შეუძლებლობის გამოყენებას; (ii) საიტის, სერვისის გამოყენების ან გამოყენების შეუძლებლობას, ან შიგთავსი, (iii) ნებისმიერი ტრანზაქცია, რომელიც განხორციელდა საიტის მეშვეობით ან ხელი შეუწყო მას; (iv) ნებისმიერი პრეტენზია, რომელიც დაკავშირებულია საიტზე, სერვისსა და/ან შინაარსში არსებულ შეცდომებთან, უზუსტობებთან ან სხვა უზუსტობებთან; (v) არაავტორიზებული წვდომა ან თქვენი გადაცემების ან მონაცემების ალტერაცია, (vi) ნებისმიერი მესამე მხარის განცხადებები ან ქცევა საიტზე ან სერვისზე; (vii) ნებისმიერი სხვა საკითხი, რომელიც ეხება პროდუქტებს, საიტს, სერვისს ან შინაარსს, თუნდაც ნახევარგამტარული აშშ. com-ს ეცნობა ასეთი ზიანის შესაძლებლობის შესახებ.

semiconductor-usa.com-ის ერთადერთი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა პროდუქტის დეფექტებზე იქნება, semiconductor-usa.com-ის არჩევით, შეცვალოს ასეთი დეფექტური პროდუქტი ან დაუბრუნოს მომხმარებელს კლიენტის მიერ გადახდილი თანხა, ამიტომ არავითარ შემთხვევაში semiconductor-usa.com-ის პასუხისმგებლობა არ უნდა აღემატებოდეს მყიდველის შესყიდვის ფასი. ზემოაღნიშნული საშუალება ექვემდებარება მყიდველის წერილობით შეტყობინებას ხარვეზის შესახებ და დეფექტური პროდუქტის დაბრუნებას შეძენიდან სამოცი (60) დღის განმავლობაში. ზემოაღნიშნული საშუალება არ ვრცელდება პროდუქტებზე, რომლებიც დაექვემდებარა ბოროტად გამოყენებას (მათ შორის, სტატიკური გამონადენი შეზღუდვის გარეშე), უგულებელყოფა, უბედური შემთხვევა ან მოდიფიკაცია, ან პროდუქტებზე, რომლებიც შედუღებისას ან შეცვლილია, ან სხვაგვარად არ არის შესამოწმებელი. თუ თქვენ უკმაყოფილო ხართ საიტით, სერვისით, შინაარსით ან გამოყენების პირობებით, თქვენი ერთადერთი და ექსკლუზიური საშუალებაა შეწყვიტოთ საიტის გამოყენება. თქვენ აცნობიერებთ, რომ თქვენი საიტით იყენებთ, რომ თქვენ მიერ საიტის გამოყენება თქვენი რისკის ქვეშაა.

Top